Hiển thị kết quả duy nhất

Trình diễn 9 12 18 24

Dòng kéo lạnh

Vật liệu: T10 9CRSI, 6CRW2SI, CR12MoV, H13, thép hợp kim, v.v. Thép công cụ liên kết cacbon: Thép liên kết cacbon thường được làm bằng 65, 75